Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ với DS18B20 Daisy-Chain ICP DAS I-87004W

Lượt xem: 804

I-87004W CR 4-Port Digital Temperature Sensor Module with Daisy-Chain Wiring (RoHS)

Vendor: ICP DAS