Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

PAC & Local I/O Modules

PAC & Local I/O Modules ICP DAS

Remote I/O Modules support a wide range of of field signals including including current, voltage, thermistor, thermocouple, RTD, and strain gauge with many protocols and interfaces.

Hiển thị kết quả duy nhất

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1270/RX1330, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB7045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1270/RX1330, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB7045I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1330/RX1270, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB8045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1330/RX1270, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB8045I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Multi-Mode, 300M LC 3Onedata SW1045-142

Module quang SFP công nghiệp 10G, Multi-Mode, 300M LC 3Onedata SW1045-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045-142

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045I-142

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045I-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW4045-542

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW4045-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4045-742

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4045-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

PAC & Local I/O Modules ICP DAS