Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Modules I/O cho bộ lập trình nhúng PAC

Modules I/O cho bộ lập trình nhúng PAC ICP DAS

Remote I/O Modules support a wide range of of field signals including including current, voltage, thermistor, thermocouple, RTD, and strain gauge with many protocols and interfaces.

Showing 1–16 of 346 results

4 MB Flash ICP DAS X600

X600 4 MB Flash

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 1 cổng RS-422/485 + 5 kênh DI + 5 kênh DO ICP DAS XW507

XW507 CR 1-port Non-Isolated RS-422/485 with 5-ch Isolated Digital Input and 5-ch Isolated Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS XW111i

XW111i CR 16-channel Isolation Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS XV111

XV111 CR 16-channel Isolated Sink-type Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS XV111A

XV111A CR 16-channel Isolated Sink-type Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu vào (DI) ICP DAS XV110

XV110 CR 16-channel Isolated Dry and Wet Contact Digital Input Module With 16-bit Counters (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS XW110i

XW110i CR 16-channel Isolation Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 2 cổng RS-232 + 4 kênh DI + 4 kênh DO ICP DAS XW509

XW509 CR 2-port Non-Isolated RS-232 with 4-ch Isolated Digital Input and 4-ch Isolated Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 cổng RS-485 ICP DAS XW511i

XW511i CR 4-port Isolated RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 kênh AI + 2 kênh AO+ 3 kênh DI + 3 kênh DO ICP DAS XW310

XW310 CR 4-channel A/D (+/- 10 V), 2-channel D/A (+/- 10 V), 3-channel D/O, 3-channel D/I (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 kênh đầu ra tương tự AO + 4 kênh đầu vào số DI +4 đầu ra Relay + RS-232/TTL ICP DAS XV305

XV305 CR Multifunction Expansion Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 kênh đầu ra tương tự AO + 4 kênh đầu vào số DI +4 đầu ra Relay ICP DAS XV303

XV303 CR Multifunction Expansion Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 kênh đầu vào tương tự AI + 2 kênh đầu ra số DI + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS XV306

XV306 CR Multifunction Expansion Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Card mở rộng 4 kênh đầu vào tương tự AI + 2 kênh đầu ra tương tự AO + 4 kênh đầu vào số DI + 4 kênh đầu ra số DO ICP DAS XV310

XV310 CR Multifunction Expansion Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 kênh RS-485 ICP DAS XV511i

XV511i CR 4-channel RS-485 I/O Expansion Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4/8 đầu vào Counter/Frequency/Encoder ICP DAS XV484

XV484 CR 4-/8-channel Counter/Frequency/Encoder Input Expansion Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 20 21 22

Modules I/O cho bộ lập trình nhúng PAC ICP DAS