Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 3-axis 32-bit Encoder Counter ICP DAS I-7083BD

Lượt xem: 642

I-7083BD-G CR 3-axis, 32-bit Encoder Counter with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS