Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 7 kênh đầu ra Photo-Mos Relay ICP DAS I-7066

Lượt xem: 541

I-7066 CR 7-channel Photo-Mos Relay Output Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7066D CR I-7066 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7066P-G CR 7-channel PhotoMOS Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7066PD-G CR M-7066P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS