Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Cảm biến đo Momen - lực trục không quay (REACTION TORQUE / FORCE SENSORS, NON-ROTATING)

Cảm biến đo Momen – lực trục không quay (REACTION TORQUE / FORCE SENSORS, NON-ROTATING) Lorenz Messtechnik GmbH

Multi-component sensors, non rotary (static) force and torque transducers for e.g. screw testing, cutting force optimation or survey of the bearing friction

Hiển thị kết quả duy nhất

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-1902 100 N·m / 100 N·m / 100 kN

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-1902 100 N·m / 100 N·m / 100 kN, Multi-component sensor, M-1902, torque sensors, non rotary, force sensor, screw testing, thread friction torque, screw head friction, torque, preload, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, force transducers, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-1983 60 N·m / 60 N·m / 40 kN

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-1983 60 N·m / 60 N·m / 40 kN, Multi-component sensor, M-1983, torque sensors, non rotary, force sensor, screw testing, thread friction torque, screw head friction, torque, preload, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, force transducers, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2025 10 kN / 10 N·m, 20 kN / 20 N·m

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2025 10 kN / 10 N·m, 20 kN / 20 N·m, Multi-Component Sensor, M-2025, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2230 100 N·m / 100 N·m / 100 kN

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2230 100 N·m / 100 N·m / 100 kN, Multi-component sensor, M-2230, torque sensors, non rotary, force sensor, screw testing, thread friction torque, screw head friction, torque, preload, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, force transducers, torque transducers

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2354 10 kN / 10 N·m

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2354 10 kN / 10 N·m, Multi-Component Sensor, M-2354, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2396 0,5 kN / 5 N·m; 0,5 kN / 50 N·m; 1 kN / 10 N·m; 1 kN / 30 N·m; 20 kN / 20 N·m; 2 kN / 50 N·m

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2396 0,5 kN / 5 N·m; 0,5 kN / 50 N·m; 1 kN / 10 N·m; 1 kN / 30 N·m; 20 kN / 20 N·m; 2 kN / 50 N·m, Multi-Component Sensor, M-2396, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2416 0.1 N.m/20N, 0.1 N.m/20N

Cảm biến đo momen xoắn kết hợp đo lực Lorenz M-2416 0.1 N.m/20N, 0.1 N.m/20N , Multi-Component Sensor, M-2416, 2-components sensor, force & torque transducer, torque sensors, non rotary, force sensor, torque transducer, torque sensor, non rotation, force transducer, torsional moment, torque measurements, force measurement

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo Momen – lực trục không quay (REACTION TORQUE / FORCE SENSORS, NON-ROTATING) Lorenz Messtechnik GmbH