Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Cáp truyền thông - Cáp tín hiệu - Cáp điều khiển - đầu kết nối

Cáp truyền thông – Cáp tín hiệu – Cáp điều khiển – đầu kết nối ICP DAS

Antenna Extension Cable, IR Emitter Cable, D-sub Cable, Ethernet Cable, MA/Servo/SCSI Cable, Liquids Leak Detection, Current Transformer, VGA/Flat Cable, Connector, Motionnet Connetor

Showing 1–16 of 182 results

10-pin & RJ-45 Cable ICP DAS CA-RJ1003

CA-RJ1003 CR 10-pin & RJ-45 Cable, 30cm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

10-pin & RJ-45 Cable ICP DAS CA-RJ1010

CA-RJ1010 CR 10-pin & RJ-45 Cable, 1M (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

100-pin VHDCI to SCSI-II Cable ICP DAS CA-MINI100-15

CA-MINI100-15 CR 100-pin VHDCI to SCSI-II Cable, 1.5M (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

180 Hold-Down Clip (include 50 pcs) ICP DAS ASO-0051

ASO-0051 CR 180 Hold-Down Clip (include 50 pcs) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

2-pin Black & Red Cable ICP DAS CA-0205

CA-0205 CR 2-pin Black & Red Cable, 50cm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

2-pin Temperature Sensors Cable ICP DAS CA-0205-1

CA-0205-1 CR 2-pin Temperature Sensors Cable, 50cm (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-wire DS18B20, copper nickel plated (-30℃~125℃) ICP DAS CA-TP1-M200-L020

CA-TP1-M200-L020 CR 3-wire DS18B20, copper nickel plated, 2M (-30℃~125℃) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-wire DS18B20, Stainless steel (-30℃~125℃) ICP DAS CA-TP1-M100-L020

CA-TP1-M100-L020 CR 3-wire DS18B20, Stainless steel, 2M (-30℃~125℃) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 1000A/2000A ICP DAS CA-040415-1

CA-040415-1 CR 4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 1000A/2000A, 1.5M (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 50A/200A/500A ICP DAS CA-0404100

CA-0404100 CR 4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 50A/200A/500A, 10M (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 50A/200A/500A ICP DAS CA-040415

CA-040415 CR 4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 50A/200A/500A, 1.5M (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 50A/200A/500A ICP DAS CA-040425

CA-040425 CR 4-pin & 4-pin Cable for Hall Current Sensor 50A/200A/500A, 2.5M (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

68-pin VHDCI to SCSI-II Cable ICP DAS CA-MINI68-15

CA-MINI68-15 CR 68-pin VHDCI to SCSI-II Cable, 1.5M (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

90 Hold-Down Clip (include 50 pcs) ICP DAS ASO-0052

ASO-0052 CR 90 Hold-Down Clip (include 50 pcs) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cáp chuyển đổi kiểu Long SMA male to RP-SMA male ICP DAS 3S007

RG58A/U 5 Meter Long SMA male to RP-SMA male

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Cáp chuyển đổi kiểu N male sang RP-SMA male ICP DAS 3S004

HDF 200 cable, 1 meter long N type male to RP-SMA male

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 10 11 12

Cáp truyền thông – Cáp tín hiệu – Cáp điều khiển – đầu kết nối ICP DAS