Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

3-wire DS18B20, copper nickel plated (-30℃~125℃) ICP DAS CA-TP1-M200-L020

Lượt xem: 630

CA-TP1-M200-L020 CR 3-wire DS18B20, copper nickel plated, 2M (-30℃~125℃) (RoHS)

Vendor: ICP DAS