Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

HD DB26 Male Cable,for Panasonic Servo Amplifier, with screws (for MINAS A4/A5/A6 Series, support electromagnetic brake output) ICP DAS CA-26-PA4-30B

Lượt xem: 633

CA-26-PA4-30B CR HD DB26 Male Cable,for Panasonic Servo Amplifier, with screws, 3M (for MINAS A4/A5/A6 Series, support electromagnetic brake output) (RoHS)

Vendor: ICP DAS