Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

HD DB26 Male Cable,for Panasonic Servo Amplifier, with screws (for MINAS A4/A5/A6 Series, support electromagnetic brake output) ICP DAS CA-26-PA4-15B

Lượt xem: 644

CA-26-PA4-15B CR HD DB26 Male Cable,for Panasonic Servo Amplifier, with screws, 1.5M (for MINAS A4/A5/A6 Series, support electromagnetic brake output) (RoHS)

Vendor: ICP DAS