Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

HD DB26 Male Cable,for Delta A2 Servo Amplifier, with screws (for ASDA-A2 Series, support electromagnetic brake output) ICP DAS CA-26-DAA2-30B

Lượt xem: 635

CA-26-DAA2-30B CR HD DB26 Male Cable,for Delta A2 Servo Amplifier, with screws, 3M (for ASDA-A2 Series, support electromagnetic brake output) (RoHS)

Vendor: ICP DAS