Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz LCV-USB3

Lượt xem: 545

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge + tín hiệu tương tự kết nối phần mềm và USB Lorenz LCV-USB3, USB-Sensor Interface, Operator Interface, Voltage or Current Output, Panel Meter, Sensor Interface, Strain Gauge Amplifiers, Hand Held, Battery Operated, Data Logger, Strain Gage Amplifiers, Strain Gauge Amplifier, Strain Gage Amplifier, Measuring devices

Vendor: Lorenz Messtechnik