Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm ứng dụng Wise MQTT trên nền tảng di động ICP DAS WISE MQTT

Lượt xem: 649

The WISE MQTT APP is a mobile phone app provides user to receive I/O modules data or alarm messages from WISE controllers. In addition, It also provided the function that publish messages to control the I/O modules.

Vendor: ICP DAS