Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình nhúng (WinCE PACs)

Bộ lập trình nhúng (WinCE PACs) ICP DAS

WinCE based PACs are programmable automation controllers coming with a built-in Windows Embedded CE real-time OS for high-performance control with a variety of I/O extension modules.

Showing 1–16 of 25 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng 3G PAC CPU Cortex-A8 + OS Windows CE 7.0 + 1 kênh I/O Bus+ 32 kênh GPS ICP DAS WP-5231PM-3GWA-CE7 CR

3G PAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, 1 I/O Bus, Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng 4G PAC CPU Cortex-A8 + OS WinCE 7.0 + 1 cổng I/O Bus + GPS ICP DAS WP-5231PM-4GC-CE7 CR

4G PAC with GPS Function, Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 1 I/O Bus, Metal Case (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng 4G PAC CPU Cortex-A8 + OS WinCE 7.0 + 1 cổng LAN + GPS ICP DAS WP-5231PM-4GE-CE7 CR

4G PAC with GPS, Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, 1 I/O Bus, Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU Cortex-A8 + OS Windows CE 7.0 + 2 cổng Ethernet ICP DAS WP-2241M-CE7 CR

Standard PAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, 1 I/O Bus, Metal Case

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU Cortex-A9 + OS CE 7.0 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-2641M-CE7

WP-2641M-CE7 CR Standard WP-2000-CE7(RoHS) with WinCE 7.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 1 cổng LAN (Plastic Case) ICP DAS WP-5231-CE7

WP-5231-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (Plastic Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC Cortex-A8 + OS Windows CE 7.0 + 1 cổng I/O ICP DAS WP-5231M-CE7 CR

Standard PAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 1 I/O Bus

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 +1 khe cắm I/O ICP DAS WP-2241MX-CE7

WP-2241MX-CE7 CR Standard PAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 1 I/O Bus, Metal Case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU Cortex-A8 OS CE 7.0 2 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-9221-CE7

WP-9221-CE7 Standard WP-9000-CE7 with 2 I/O Slots

44,275,000 Thêm vào giỏ hàng
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU PXA270 + OS WinCE 5.0 + 1 cổng I/O mở rộng ICP DAS WP-8141-EN CR

1-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (Multilanguage Version)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU PXA270 + OS WinCE 5.0 +8 cổng I/O mở rộng ICP DAS WP-8841-EN CR

8-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (Multilanguage Version)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU PXA270 OS WinCE 5.0 + 4 cổng I/O mở rộng ICP DAS WP-8441-EN CR

4-slot Standard PAC with PXA270 CPU and WinCE 5.0 (Multilanguage Version)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC LTE (4G) + GPS CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 +1 khe cắm I/O ICP DAS WP-2241MX-4GC-CE7

WP-2241MX-4GC-CE7 CR 4G PAC with GPS, Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, 1 I/O Bus, Metal Case. Frequency Band for China (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC LTE (4G) + GPS CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 +1 khe cắm I/O ICP DAS WP-2241MX-4GE-CE7

WP-2241MX-4GE-CE7 CR 4G PAC with GPS, Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, 1 I/O Bus, Metal Case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng WinPAC CPU Cortex-A8 OS CE 7.0 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-9821-CE7

WP-9821-CE7 Standard WP-9000-CE7 with 8 I/O Slots

50,312,500 Thêm vào giỏ hàng
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng WinPAC CPU Cortex-A8 OS CE 7.0 +4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-9421-CE7

WP-9421-CE7 Standard WP-9000-CE7 with 4 I/O Slots

47,437,500 Thêm vào giỏ hàng
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ lập trình nhúng (WinCE PACs) ICP DAS