Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình nhúng (Win-GRAF PACs)

Bộ lập trình nhúng (Win-GRAF PACs) ICP DAS

Win-GRAF is a powerful SoftLogic development software and PLC-like SoftLogic package. The Win-GRAF PACs can help users to easily implement the industrial level of data acquisition and logic control in various industry fields.

Showing 1–16 of 19 results

Bộ điều khiển chuyển động lập trình Win-GRAF CPU Cortex-A53 ICP DAS EMP-2848M CR

Compact EtherCAT Master PAC

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển chuyển động lập trình Win-GRAF EMP-9000 ICP DAS EMP-9058-16 CR

SoftPLC Based EMP-9000 Motion Controller Series

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển chuyển động lập trình Win-GRAF EMP-9000 ICP DAS EMP-9058-32 CR

SoftPLC Based EMP-9000 Motion Controller Series

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển chuyển động lập trình Win-GRAF EMP-9000 ICP DAS EMP-9098-16 CR

SoftPLC Based EMP-9000 Motion Controller Series

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển chuyển động lập trình Win-GRAF EMP-9000 ICP DAS EMP-9098-32 CR

SoftPLC Based EMP-9000 Motion Controller Series

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển chuyển động lập trình Win-GRAF EMP-9000 ICP DAS EMP-9258-16 CR

SoftPLC Based EMP-9000 Motion Controller Series

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển chuyển động lập trình Win-GRAF EMP-9000 ICP DAS EMP-9258-32 CR

SoftPLC Based EMP-9000 Motion Controller Series

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF CPU Cortex-A8 + OS Windows CE 7.0 + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5238-CE7 CR

Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU, WinCE 7.0, and 1 I/O Bus

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF CPU Cortex-A8 OS Windows CE 7.0 + 1 khe I/O mở rộng ICP DAS WP-8128-CE7 CR

1-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF CPU Cortex-A8 OS Windows CE 7.0 + 2 cổng USB + 8 khe I/O mở rộng ICP DAS WP-8828-CE7 CR

8-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF CPU Cortex-A8 OS Windows CE 7.0+ 4 khe I/O mở rộng ICP DAS WP-8428-CE7 CR

4-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS Windows CE 6.0 3 khe I/O mở rộng ICP DAS XP-8338-CE6 CR

3-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS Windows CE 6.0 7 khe I/O mở rộng ICP DAS XP-8738-CE6 CR

7-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS Windows CE 6.0 ICP DAS XP-8038-CE6 CR

0-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS Windows CE 6.0 ICP DAS XP-8138-CE6 CR

1-slot Win-GRAF Based PAC with x86 CPU and WinCE 6.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC Cortex-A8 CPU +WinCE 7.0 Win-GRAF + 2 khe cắm module I/O ICP DAS WP-9228-CE7

WP-9228-CE7 CR 2-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ lập trình nhúng (Win-GRAF PACs) ICP DAS