Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình nhúng (Win-GRAF PACs)

Bộ lập trình nhúng (Win-GRAF PACs) ICP DAS

Win-GRAF is a powerful SoftLogic development software and PLC-like SoftLogic package. The Win-GRAF PACs can help users to easily implement the industrial level of data acquisition and logic control in various industry fields.

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5238-CE7

WP-5238-CE7 CR Win-GRAF based WP-5000 PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF CPU Cortex-A8 OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 1 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8128-CE7

WP-8128-CE7 Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slot

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF CPU Cortex-A8 OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8428-CE7

WP-8428-CE7 Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF CPU Cortex-A8 OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8828-CE7

WP-8828-CE7 Win-GRAF based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS CE 6.0 1 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8138-CE6

XP-8138-CE6 CR 1 I/O slot WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS CE 6.0 3 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8338-CE6

XP-8338-CE6 CR 3 I/O slots WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS CE 6.0 7 khe I/O Expansion ICP DAS XP-8738-CE6

XP-8738-CE6 CR 7 I/O slots WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Win-GRAF XPAC CPU x86 OS CE 6.0 ICP DAS XP-8038-CE6

XP-8038-CE6 CR 0 I/O slot WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC Cortex-A8 CPU +WinCE 7.0 Win-GRAF + 2 khe cắm module I/O ICP DAS WP-9228-CE7

WP-9228-CE7 CR 2-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC Cortex-A8 CPU +WinCE 7.0 Win-GRAF + 4 khe cắm module I/O ICP DAS WP-9428-CE7

WP-9428-CE7 CR 4-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC Cortex-A8 CPU +WinCE 7.0 Win-GRAF + 8 khe cắm module I/O ICP DAS WP-9828-CE7

WP-9828-CE7 CR 8-slot Win-GRAF Based PAC with Cortex-A8 CPU and WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF PAC Cortex-A9 CPU +Linux Kernel ICP DAS RPAC-2658M

RPAC-2658M CR Win-GRAF based PAC with Quad-core Cortex-A9 CPU, Linux OS and three LAN port (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng (Win-GRAF PACs) ICP DAS