Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm tạo COM ảo từ địa chỉ TCP IP ICP DAS VxServer

Lượt xem: 640

The VxServer is a virtual com middleware software. The VxServer with VxComm Driver can create virtual COM ports in Windows and maps them to the serial ports of the GT-541/M2M-710D/M2M-711D devices through the Ethernet, GPRS, 3G and Wi-Fi network. The user’s RS-232 client programs need only to change to the virtual COM port to access the serial devices connected to the device servers through the network.

Vendor: ICP DAS