Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 8 cổng truyền thông RS-422/485 ICP DAS VXC-148U/D2

Lượt xem: 1116

VXC-148U/D2 CR Universal PCI, Serial Communication card with 8 RS-422/485 ports (RoHS)
Includes one CA-9-6210 cable

Vendor: ICP DAS