Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 4 cổng truyền thông RS-232 ICP DAS VXC-114U/D2

Lượt xem: 1140

VXC-114U/D2 CR Universal PCI, Serial Communication Board with 4 RS-232 ports (RoHS)
Includes One CA-9-3715D Cable

Vendor: ICP DAS