Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Màn hình kết hợp bộ lập trình nhúng (ViewPAC)

Màn hình kết hợp bộ lập trình nhúng (ViewPAC) ICP DAS

ViewPAC is a Programmable Automation Controller (PAC) which combines display, operation and control in one unit. It provides perfect solutions to integrate HMI, data acquisition and control in one PAC.

Showing 1–16 of 26 results

Bộ lập trình nhúng ICP DAS VP-1238-CE7

VP-1238-CE7 CR Win-GRAF based ViewPAC with 5.7” LCD and 3 I/O slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS VP-4238-CE7

VP-4238-CE7 CR Win-GRAF based ViewPAC with 10.4 ” LCD and 3 I/O slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS VP-6238-CE7

VP-6238-CE7 CR Win-GRAF based ViewPAC with 15” LCD and 3 I/O slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 10.4 inch ICP DAS VP-4201-CE7

VP-4201-CE7 Standard 10.4″ ViewPAC with Cortex-A8 CPU and CE7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 10.4 inch ICP DAS VP-4231-CE7

VP-4231-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 of Standard ViewPAC with 10.4” LCD and 3 I/O slots (Multilanguage Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 12.1 inch ICP DAS VP-5201-CE7

VP-5201-CE7 Standard 12.1″ ViewPAC with Cortex-A8 CPU and CE7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 15 inch ICP DAS VP-6201-CE7

VP-3201-CE7 Standard 8.4″ ViewPAC with Cortex-A8 CPU and CE7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 15 inch ICP DAS VP-6231-CE7

VP-6231-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 of Standard ViewPAC with 15” LCD and 3 I/O slots (Multilanguage Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 5.7 inch ICP DAS VP-1231-CE7

VP-1231-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 of Standard ViewPAC with 5.7″ LCD and 3 I/O slots (Multi-language Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 7 inch ICP DAS VP-2201-CE7

VP-4131-EN CR Standard ViewPAC with 10.4” LCD and 3 I/O slots (Multilanguage Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng màn hình 8.4 inch ICP DAS VP-3201-CE7

VP-3201-CE7 Standard 8.4″ ViewPAC with Cortex-A8 CPU and CE7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7-1500

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7-1500

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7-1500

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7-1500

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 5.7″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-1239-CE7

InduSoft Based ViewPAC 5.7″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-1239-CE7

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Màn hình kết hợp bộ lập trình nhúng (ViewPAC) ICP DAS