Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Màn hình cảm ứng HMI (TouchPAD)

Màn hình cảm ứng HMI (TouchPAD) ICP DAS

The TouchPAD series Touch HMI devices include the VPD series for factory/machine automation applications, and the TPD series for home/building automation applications.

Showing 1–16 of 36 results

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-H

TPD-280-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M1

TPD-280-M1 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M2

TPD-280-M2 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M3

TPD-280-M3 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280U-H

TPD-280U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, USB download, RTC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-H

TPD-283-H CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M1

TPD-283-M1 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M2

TPD-283-M2 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M3

TPD-283-M3 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283U-H

TPD-283U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M1

TPD-283U-M1 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M2

TPD-283U-M2 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M3

TPD-283U-M3 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 3.5” LCD ICP DAS VPD-130-H

VPD-130-H CR 3.5″ Touch HMI device with RS-232/RS-485 x 1, USB, RTC, Rubber Keypad and support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 3.5” LCD ICP DAS VPD-130N-H

VPD-130N-H CR 3.5″ Touch HMI device with RS-232/RS-485 x 1, USB, RTC and support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 3.5” LCD ICP DAS VPD-132-H

VPD-132-H CR 3.5″ Touch HMI device with RS-232/RS-485 x 2, USB, RTC, Rubber Keypad and support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Màn hình cảm ứng HMI (TouchPAD) ICP DAS