Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Search reasult

IR915L-FH20-S: Router công nghiệp LTE (4G) Dual SIM 5 cổng Ethernet + RS232/485 InHand

IR915L-FH20-S: Router công nghiệp LTE (4G) Dual SIM 5 cổng Ethernet + RS232/485 InHand

Đọc tiếp
Vendor:

InDTU332WS25-232: WCDMA (3G) IP Modem 1 cổng RS232 InHand

InDTU332WS25-232: WCDMA(3G) IP Modem 1 cổng RS232 InHand

Đọc tiếp
Vendor:

InDTU332GS52-232: GPRS IP Modem 1 cổng RS232 InHand

InDTU332GS52-232: GPRS IP Modem 1 cổng RS232 InHand

Đọc tiếp
Vendor:

IG601-PS08: Gateway công nghiệp tích hợp Cellular Routing + SMS Alarm InHand

Đọc tiếp
Vendor:

IR615-S: Router công nghiệp LTE (4G) 5 cổng Ethernet + VPN InHand

IR615-S: Router công nghiệp LTE (4G) 5 cổng Ethernet + VPN InHand

Đọc tiếp
Vendor:

Modem Cat.1 IP (1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, 1 kênh AI, 2 kênh DI/DO) Four-Faith F2C16 V2

F2C16 V2 Cat.1 IP MODEM

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Modem LTE IP (1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, 1 kênh AI, 2 kênh DI/DO) Four-Faith F2816 V2

F2816 V2 LTE IP MODEM (LTE/ WCDMA DTU)

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Modem GPRS IP (1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, 1 kênh AI, 2 kênh DI/DO) Four-Faith F2116 V2

F2116 V2 GPRS IP MODEM (GPRS DTU)

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Alotcer AD7028

Router công nghiệp LTE (4G) VPN Alotcer AD7028

Đọc tiếp
Vendor:

Máy tính công nghiệp phương tiện giao thông (Fanless Railway ) Axiomtek tBOX510-518-FL

Compact Fanless Embedded System with 7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor for Railway PC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek
1 2 3 4 5 6 512