Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 16/8 kênh AI, 1 kênh AO, 16 kênh DI, 16 kênh DO, 3 kênh T/C ICP DAS PIO-821LU

Lượt xem: 810

PIO-821LU CR Universal PCI, 45 kS/s Low gain 12-bit,16-channel input, 1-channel D/A, Digital I/O board. (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Vendor: ICP DAS