Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 32/16 đầu vào tương tự, 2 đầu ra tương tự, 32 DIO ICP DAS PCI-826LU

Lượt xem: 896

PCI-826LU CR Universal PCI, 250 kS/s, 32/16-ch 16-bit Analog Input, 2-ch 16-bit Analog Output and 32-ch Programmable DIO. (RoHS)

Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Vendor: ICP DAS