Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 32/16 kênh AI, 2 kênh AO, 16 kênh DI, 16 kênh DO, 3 kênh T/C ICP DAS PCI-1802HU

Lượt xem: 396

PCI-1802HU CR Universal PCI, 2-ch, 12-bit, 40 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (8 K word FIFO) (RoHs)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Vendor: ICP DAS