Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 16/8 kênh AI, 2 kênh AO, 16 kênh DI, 16 kênh DO, 3 kênh T/C ICP DAS PCI-1800LU

Lượt xem: 381

PCI-1800LU CR Universal PCI, 16-ch, 12-bit, 330 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHs)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Vendor: ICP DAS