Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 32/16 kênh AI, 2 kênh AO, 16 kênh DI, 16 kênh DO ICP DAS PCI-1602U

Lượt xem: 389

Universal PCI,32ch, 16-bit, 100 kS/s(200 kS/s) Low Gain Multi-function DAQ Board
(8 K word FIFO)

Vendor: ICP DAS