Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 32/16 kênh AI, 2 kênh AO, 16 kênh DI, 16 kênh DO ICP DAS PCI-1602FU

Lượt xem: 371

PCI-1602FU Universal PCI, 32ch, 16-bit, 200 kS/s Low Gain Multi-function DAQ Board (8 K word FIFO)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Vendor: ICP DAS