Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Card PCI 32 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PCI-1202HU

Lượt xem: 815

PCI-1202HU CR 32-ch, 12-bit, 44 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (1 K word FIFO) (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Vendor: ICP DAS