Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm kiểm tra kết nối giao thức Modbus miễn phí cho bộ lập trình nhúng ICP DAS Modbus Utility

Lượt xem: 2457

Modbus Utility is a free software provided by ICP DAS for configuring Modbus TCP based equipment including the I-7188E-MTCP, I-7186E-MTCP, I-8000-MTCP, iP-8000-MTCP, ET-87Pn-MTCP and ET-8KPn-MTCP series.

Vendor: ICP DAS