Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình nhúng (MiniOS7 PACs)

Bộ lập trình nhúng (MiniOS7 PACs) ICP DAS

The MiniOS7-based PACs are embedded controllers running a DOS-like real-time OS with the capability of connecting I/O and a range of standard communication interfaces for a wide range of applications.

Showing 1–16 of 50 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU 80188 + OS MiniOS7 + 4 cổng RS-232/485 + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8411

I-8411 Embedded Controller

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU 80188 + OS MiniOS7 + 4 cổng RS-232/485 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8811

I-8811 Embedded Controller

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU 80188 + OS MiniOS7 +3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8431

I-8431 Embedded Controller

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU 80188 + OS MiniOS7 +3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8831

I-8831 Embedded Controller

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU 80188 + OS MiniOS7 +3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8831-80

I-8831-80-G Embedded Controller with gray color

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU MiniOS7 +3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8431-80

I-8431-80 Embedded Controller

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU MiniOS7 +4 cổng RS-232/485 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8441

iP-8441 CR Standard iPAC-8000 with 4 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU MiniOS7 +4 cổng RS-232/485 + 2 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8841

iP-8841 CR Standard iPAC-8000 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU MiniOS7 +4 cổng RS-232/485 + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8411

iP-8411 CR Standard iPAC-8000 without Ethernet ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC CPU MiniOS7 +4 cổng RS-232/485 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8811

iP-8811 CR Standard iPAC-8000 without Ethernet ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình tự động 1 cổng RS-232/485 + 1 kênh DI + 1 kênh DO ICP DAS I-7188XB

Embedded controller with two communication ports, developing tool kit, 512K Flash, 512K SRAM, MiniOS7 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình tự động 1 cổng RS-232/485 + 1 kênh DI + 1 kênh DO ICP DAS I-7188XBD

Embedded Controller with two communication port, 5 digits seven segment display, developing tool kit, 512K Flash, 512K SRAM, MiniOS7 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình tự động 1 cổng RS-232/485 + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS I-7188XA

I-7188XA Embedded controller with four communication ports, 512K Flash, 512K SRAM, MiniOS7, 3000V isolated RS-485(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình tự động 1 cổng RS-232/485 + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS I-7188XAD

I-7188XAD Embedded Controller with four communication port, 5 digits seven segment display, developing tool kit, with 512K Flash, 512K SRAM, Battery backup, MiniOS7, 3000V Isolated RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS uPAC-5001-FD

uPAC-5001(D)-FD uPAC-5000 with LAN and 256 MB Flash

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS uPAC-5001D

μPAC-5001(D) μPAC-5000 with LAN

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

Bộ lập trình nhúng (MiniOS7 PACs) ICP DAS