Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101

Lượt xem: 487

iSN-101 CR 1-channel Liquid Leak Detection Module (RoHS)
iSN-101/DIN CR 1-channel Liquid Leak Detection Module (DIN Rail mount) (RoHS)
iSN-101/S CR
iSN-101/S/DIN CR 1-channel Liquid Leak Detection Module (RoHS)
Includes an iSN-101 Module, a 1m Liquid Leak Detection Cable and 3m Extended Cable.
iSN-101/S2 CR
iSN-101/S2/DIN CR 1-channel Liquid Leak Detection Module (RoHS)
Includes an iSN-101 Module, a 3m Liquid Leak Detection Cable and 3m Extended Cable.
iSN-101/S3 CR
iSN-101/S3/DIN CR 1-channel Liquid Leak Detection Module (RoHS)
Includes an iSN-101 Module and a Leakage Probe.

Vendor: ICP DAS