Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Module I/O và cảm biến IoT (IO/Sensor)

Module I/O và cảm biến IoT (IO/Sensor) ICP DAS

WISE I/O module is an Intelligent I/O module designed by ICP DAS that functions as control units for use in remote logic control and monitoring in various industrial applications. WISE offers a user-friendly and intuitive HMI interface that allows you to implement control logic on controllers just a few clicks away; no programming is required. With this powerful and easy-to-use software, it will minimize the learning curve, shorten time to market and dramatically reduce the labor and cost spent on system development.

Showing 177–192 of 196 results

Module phát hiện rò rỉ nước (Liquid Leak Detection) RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S/DIN CR

1-channel Liquid Leak Detection Module with cables

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module phát hiện rò rỉ nước (Liquid Leak Detection) RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S2 CR

1-channel Liquid Leak Detection Module with cables

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module phát hiện rò rỉ nước (Liquid Leak Detection) RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S2/DIN CR

1-channel Liquid Leak Detection Module with cables

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module phát hiện rò rỉ nước (Liquid Leak Detection) RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S3 CR

1-channel Liquid Leak Detection Module with a probe

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module phát hiện rò rỉ nước (Liquid Leak Detection) RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S3/DIN CR

1-channel Liquid Leak Detection Module with a proble

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 & Ethernet & WI-Fi Modbus & MQTT giám sát Stack Light 6 kênh đầu vào số (DI) + 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS SL-P6R1-WF

SL-P6R1-WF CR Single Stack Light Monitoring Module with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE for DC Stack Lights. (6 DC DI + 1 Relay) (RoHS)
SL-PA6R1-WF CR Single Stack Light Monitoring Module with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE for AC Stack Lights.(6 AC DI + 1 Relay) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 & Ethernet & WI-Fi Modbus & MQTT giám sát Stack Light 6 kênh đầu vào số (DI) + 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS SL-PA6R1-WF

SL-P6R1-WF CR Single Stack Light Monitoring Module with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE for DC Stack Lights. (6 DC DI + 1 Relay) (RoHS)
SL-PA6R1-WF CR Single Stack Light Monitoring Module with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE for AC Stack Lights.(6 AC DI + 1 Relay) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 & Ethernet Modbus & MQTT giám sát Stack Light 4 kênh đầu vào số (DI) + 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS tSL-P4R1

tSL-P4R1 CR Single Stack Light Monitoring Module with Ethernet/RS-485 Interface and PoE for DC Stack Lights. (4 DC DI + 1 Relay)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 & Ethernet Modbus & MQTT giám sát Stack Light 4 kênh đầu vào số (DI) + 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS tSL-PA4R1

tSL-PA4R1 CR Single Stack Light Monitoring Module with Ethernet/RS-485 Interface and PoE for AC Stack Lights. (4 AC DI + 1 Relay) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module thu nhận cảm biến không dây iWSN 1 kênh vào CT + 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1510X

iWSN-1510X CR iWSN Environmental Sensing Module with 1-ch CT Input and 1 Expansion Interface (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module thu nhận cảm biến không dây iWSN 1 kênh vào CT +1 kênh vào nhiệt độ (Thermistor)+ 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1511X

iWSN-1511X CR iWSN Environmental Sensing Module with 1-ch CT Input, 1-ch Thermistor Input and 1 Expansion Interface (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module thu nhận cảm biến không dây iWSN 2 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple ) loại K ICP DAS iWSN-1902-TC-IP65

iWSN-1902-TC-IP65 CR iWSN temperature measurement module with two K-Type Thermocouple input channels (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module thu thập và xử lý dữ liệu O2 + Nhiệt độ + độ ẩm + điểm sương giao thức DCON+ Modbus RTU/TCP + MQTT ICP DAS CL-250-E CR

O2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Nút bấm dừng khẩn cấp không dây iWSN ICP DAS iWSN-SOS-PB

iWSN-SOS-PB CR iWSN indoor emergency call button module(RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Nút bấm dừng khẩn cấp không dây iWSN ICP DAS iWSN-SOS-PB-IP65

iWSN-SOS-PB-IP65 CR iWSN waterproof emergency call button module (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Nút bấm dừng khẩn cấp không dây iWSN ICP DAS iWSN-SOS-PB-PT

iWSN-SOS-PB-PT CR iWSN Handheld emergency call button module (RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 9 10 11 12 13

Module I/O và cảm biến IoT (IO/Sensor) ICP DAS