Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm SCADA ICP DAS InduSoft Web Studio (AVEVA Edge)

Lượt xem: 1165

InduSoft Web Studio is a comprehensive platform that includes all the tools you’ll need to make SCADA and HMI applications that have real power behind them. The development environment allows you to develop once and deploy anywhere.

Vendor: ICP DAS