Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ lập trình nhúng (InduSoft PACs)

Bộ lập trình nhúng (InduSoft PACs) ICP DAS

InduSoft has been integrated into ICP DAS various PACs including WinPAC, ViewPAC, XPAC and XPAC-CE6. The following is the advantages when using InduSoft with ICP DAS PACs.

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5239-CE7

WP-5239-CE7 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)
WP-5239-CE7-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 1 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8129-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8429-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8829-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5239-CE7-1500

WP-5239-CE7 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)
WP-5239-CE7-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng (InduSoft PACs) ICP DAS