Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng (InduSoft PACs)

Bộ lập trình nhúng (InduSoft PACs) ICP DAS

InduSoft has been integrated into ICP DAS various PACs including WinPAC, ViewPAC, XPAC and XPAC-CE6. The following is the advantages when using InduSoft with ICP DAS PACs.

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5239-CE7

WP-5239-CE7 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)
WP-5239-CE7-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 1 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8129-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8429-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8829-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-5239-CE7-1500

WP-5239-CE7 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)
WP-5239-CE7-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng (InduSoft PACs) ICP DAS