Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Màn hình cảm ứng HMI SCADA (InduSoft HMI)

Màn hình cảm ứng HMI SCADA (InduSoft HMI) ICP DAS

InduSoft Web Studio’s application runs in native Windows NT, 2000, XP, CE and CE .NET environments and conforms to industry standards such as Microsoft .NET, OPC, DDE, ODBC, XML, and ActiveX. We provide the InduSoft bundled driver to integrate InduSoft software into ICP DAS products (IO Modules: I-7000, I-8000, I-87K ; PACs: WinPAC, WinPAC, XPAC) for SCADA system.
Integrated with ICP DAS PACs:

InduSoft has been integrated into ICP DAS various PACs including WinPAC, ViewPAC, XPAC and XPAC-CE6. The following is the advantages when using InduSoft with ICP DAS PACs.

Hiển thị kết quả duy nhất

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7-1500

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7-1500

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7-1500

InduSoft Based ViewPAC 15″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-6239-CE7-1500

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 5.7″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-1239-CE7

InduSoft Based ViewPAC 5.7″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-1239-CE7

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 5.7″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-1239-CE7-1500

InduSoft Based ViewPAC 5.7″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-1239-CE7-1500

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 10.4 inch ICP DAS IWS-4201-CE7

IWS-4201-CE7 InduSoft based PAC with 10.4” LCD (WinCE7 OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 15 inch ICP DAS IWS-6201-CE7

IWS-6201-CE7 InduSoft based PAC with 15” LCD (WinCE7 OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 7 inch LCD ICP DAS IWS-2201-CE7

IWS-2201-CE7 InduSoft based PAC with 7” LCD (WinCE7 OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI SCADA (InduSoft HMI) ICP DAS