Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

ICP DAS Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng ICP DAS tại Việt Nam

ICP DAS

Switch công nghiệp Real-time Redundant Ring 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RSM-405AFT-T

RSM-405AFT-T ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type, metal case (+12 ~ +48 VDC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp Real-time Redundant Ring 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single Mode SC ICP DAS RSM-405AFCS-T

RSM-405AFCS-T ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Single Mode, SC Type, metal case (+12 ~ +48 VDC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp Real-time Redundant Ring 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RSM-405AFC-T

RSM-405AFC-T ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type, metal case (+12 ~ +48 VDC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp Real-time Redundant Ring 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RS-405AFT-T

RS-405AFT-T ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type (+12 ~ +48 VDC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp Real-time Redundant Ring 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single Mode SC ICP DAS RS-405AFCS-T

RS-405AFCS-T ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Single Mode, SC Type (+12 ~ +48 VDC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp Real-time Redundant Ring 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RS-405AFC-T

RS-405AFC-T ~ Available soon ~ 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type (+12 ~ +48 VDC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số ICP DAS I-87051-G

I-87051-G 16-channel Non-Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-8051-G

I-8051-G 16-channel Non-isolation Digital Input Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số ICP DAS I-87040-G

I-87040-G
32-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra số, 8 kênh đầu ra số ICP DAS I-87055-G

I-87055-G 8-channel Non-Isolated Digital Input and 8-channel Non-Isolated Digital Output Module with 16-bit
Counters (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 243