Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-8048W

Lượt xem: 612

I-8048W-G CR 8-channel Digital lnput with lnterrupt Module (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS