Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ đo, hiển thị và lưu trữ nhiệt độ – độ ẩm, CO/CO2, điểm sương kết nối RS-485/Ethernet/Wi-Fi Modbus DL-303-WF-IP65

Lượt xem: 1118

DL-303-WF-IP65 CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi and PoE (RoHS)

Vendor: ICP DAS