Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ đo, hiển thị và lưu trữ nhiệt độ – độ ẩm, CO kết nối RS-485/Ethernet/Wi-Fi Modbus ICP DAS DL-301-WF

Lượt xem: 1148

DL-301-WF CR ~ NEW ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
DL-302-WF CR ~ NEW ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
DL-303-WF CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)
DL-307-WF CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/TVOC/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Vendor: ICP DAS