Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DF-30 10 N.m, 20 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, 10000 N.m, 2000 N.m

Lượt xem: 859

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DF-30 10 N.m, 20 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, 10000 N.m, 2000 N.m, Reactive Torque Measuring Flange DF-30 with Nominal Torque from 10 … 20000 N·m

Vendor: Lorenz Messtechnik