Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2452-P 0.005 N.m, 0.01 N.m, 0.02 N.m, 0.05 N.m, 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, 10000 N.m, 20000 N.m

Lượt xem: 1168

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz D-2452-P 0.005 N.m, 0.01 N.m, 0.02 N.m, 0.05 N.m, 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, 2000 N.m, 5000 N.m, 10000 N.m, 20000 N.m, Torque Sensor, reactive

Vendor: Lorenz Messtechnik