Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 16 kênh đầu vào số DI +16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDT (DI 16 pts, DO 16 pts, TR)

Lượt xem: 750

Module 16 kênh đầu vào số DI +16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDT (DI 16 pts, DO 16 pts, TR)

Vendor: Cimon