Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 8 kênh đầu vào số DI +8 kênh đầu ra Relay DO Cimon CM3-SP16EDR (DI 8pts, Relay Output 8pts. 2A)

Lượt xem: 489

Module 8 kênh đầu vào số DI +8 kênh đầu ra Relay DO Cimon CM3-SP16EDR (DI 8pts, Relay Output 8pts. 2A)

Vendor: Cimon