Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02E (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 3.6mV/V (Wide Range))

Lượt xem: 385

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02E (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 3.6mV/V (Wide Range))

Vendor: Cimon