Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02D (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 2mV/V, (High Speed Weighing))

Lượt xem: 399

Module 2 kênh đầu vào Load Cell Cimon CM1-WG02D (2 Ch, Strainguage, Resolution 1/40000, 2mV/V, (High Speed Weighing))

Vendor: Cimon