Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module CPU Cimon CM1-CP3E (32K step/ 1024 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ FW upgrade)

Lượt xem: 3019

Module CPU Cimon CM1-CP3E (32K step/ 1024 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ FW upgrade)

Vendor: Cimon