Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ đo và lưu trữ CO, CO2, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Modbus, MQTT ICP DAS CL-203-WF CR

Lượt xem: 1321

CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module

Vendor: ICP DAS