Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Ăngten thiết bị không dây

Ăngten thiết bị không dây (Antennas) ICP DAS

Hiển thị kết quả duy nhất

0 dBi, 400 MHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-104-02

ANT-104-02 CR 0 dBi, 400 MHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

0 dBi, 400 MHz omni-directional antenna (SMA Male Plug) ICP DAS ANT-104-01

ANT-104-01 CR 0 dBi, 400 MHz omni-directional antenna (SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

1 dBi, GSM/GPRS omni-directional antenna (SMA Male Plug) ICP DAS ANT-421-02

ANT-421-02 CR 1 dBi, GSM/GPRS omni-directional antenna (SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

15 dBi, 2.4 GHz directional yagi antenna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-15YG-1

ANT-15YG-1 CR 15 dBi, 2.4 GHz directional yagi antenna (RP SMA Male Plug) (RoHS) Includes 1M Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

15 dBi, 2.4 GHz omni-directional antennna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-15

ANT-15 CR 15 dBi, 2.4 GHz omni-directional antennna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

18 dBi, 2.4 GHz directional panel antennna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-18

ANT-18 CR 18 dBi, 2.4 GHz directional panel antennna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

2 dBi, 900 MHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-109-01

ANT-109-01 CR 2 dBi, 900 MHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

21 dBi, 2.4 GHz directional grid antennna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-21

ANT-21 CR 21 dBi, 2.4 GHz directional grid antennna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3 dBi, 2.4 GHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-124-03

ANT-124-03 CR 3 dBi, 2.4 GHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

5 dBi, 2.4 GHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-124-05

ANT-124-05 CR 5 dBi, 2.4 GHz omni-directional antenna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

5 dBi, 4G LTE ommi-directional antenna (SMA Male Plug) ICP DAS ANT-421-05

ANT-421-05 CR 5 dBi, 4G LTE ommi-directional antenna (SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

8 dBi, 2.4 GHz omni-directional antennna (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-8

ANT-8 CR 8 dBi, 2.4 GHz omni-directional antennna (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Antenna magnetic base with 1.5 meter cable (RP SMA Male Plug) ICP DAS ANT-Base-02

ANT-Base-02 CR Antenna magnetic base with 1.5 meter cable (RP SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Antenna magnetic base with 1.5 meter cable (SMA Male Plug) ICP DAS ANT-Base-01

ANT-Base-01 CR Antenna magnetic base with 1.5 meter cable (SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

GPS magnetic mount antenna with 5 meters cable (SMA Male Plug) ICP DAS ANT-115-03

ANT-115-03 CR GPS magnetic mount antenna with 5 meters cable (SMA Male Plug) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Ăngten thiết bị không dây (Antennas) ICP DAS