Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Modem 3G/4G

Modem 3G/4G, WCDMA / LTE, kết nối RS-232, RS-485, Ethernet, Cảnh báo SMS ICP DAS, Modem, Remote Terminal Unit, Multi Function Controller, SMS Alarm Controller, Mini-PAC, Gateway

Showing 1–16 of 59 results

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS Alarm kết nối RS-232 + DIO ICP DAS SMS-530

SMS-530 CR Intelligent 3G SMS Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS/Voice Alarm kết nối Modbus RS-232/485 ICP DAS SMS-531

SMS-531 CR Intelligent 3G Modbus SMS/Voice Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS/Voice Alarm kết nối RS-232 + DIO + AI ICP DAS SMS-534

SMS-534

Intelligent 3G SMS/Voice Alarm Controller (RoHS, include: 4G micro SD card)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS Alarm kết nối RS-232 + DIO ICP DAS GT-530

GT-530 CR Intelligent SMS Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM Alarm kết nối RS-232 + DIO + AI ICP DAS GT-534

GT-534 Intelligent SMS/GSM Alarm Controller (RoHS, include: 2G micro SD card)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM kết nối Modbus RS-232/485 ICP DAS GT-531

GT-531 CR Intelligent Modbus SMS/GSM Alarm Controller (RoHS) (without microSD card )

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) /NB-IoT M2M Power Saving Mini PAC + GPS + LCD ICP DAS G-4510PD

G-4510PD CR Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) /NB-IoT M2M Power Saving Mini PAC + GPS ICP DAS G-4510P

G-4510P CR Power Saving PAC with Solar charger and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) /NB-IoT M2M Power Saving Mini PAC + LCD ICP DAS G-4510D

G-4510D CR Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) /NB-IoT M2M Power Saving Mini PAC ICP DAS G-4510

G-4510 CR Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) M2M Power Saving Mini PAC + GPS + LCD ICP DAS G-4514PD-4GAU

G-4514PD-4GAU CR CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) M2M Power Saving Mini PAC + GPS ICP DAS G-4514P-4GC

G-4514P-4GC CR4G LTE Power Saving PAC with Solar charger and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) M2M Power Saving Mini PAC + LCD + GPS ICP DAS G-4514PD-4GC

G-4514PD-4GC CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) M2M Power Saving Mini PAC + LCD ICP DAS G-4514D-4GAU

G-4514D-4GAU CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) M2M Power Saving Mini PAC + LCD ICP DAS G-4514D-4GC

G-4514D-4GC CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng LTE (4G) M2M Power Saving Mini PAC ICP DAS G-4514-4GAU

G-4514-4GAU CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

Modem 3G/4G, WCDMA / LTE, kết nối RS-232, RS-485, Ethernet, Cảnh báo SMS ICP DAS