Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức HART

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức HART ICP DAS

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Hart ICP DAS I-7547

I-7547
I-7547 CR Ethernet To HART Converter (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Hart sang Profibus ICP DAS GW-7557

GW-7557-B CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)
GW-7557-M CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Hart sang Profibus ICP DAS GW-7557-M

GW-7557-B CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)
GW-7557-M CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Hart sang quang singel mode SC ICP DAS HRT-227CS

HRT-227CS
HRT-227CS HART to Single Mode Fiber Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-310

HRT-710 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS)
HRT-310 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-710

HRT-710 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS)
HRT-310 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/IP sang HART ICP DAS HRT-711

HRT-711 CR
Modbus TCP/UDP to HART Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Hart ICP DAS I-7570

I-7570
I-7570 CR Serial To HART Converter (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB sang Hart ICP DAS I-7567

I-7567
I-7567 CR USB To HART Converter (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lọc và chia kênh tín hiệu HART ICP DAS HRT-370

HRT-370
HRT-370 HART Signal Filter (Upright) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào tương tự HART ICP DAS I-87H17W

I-87H17W-G CR 8-channel HART Current Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Phần mềm mô phỏng giao thức HART ICP DAS HDS

HDS
HDS HART Device Simulator

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức HART ICP DAS