Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Medical & Healthcare

Đổi mới y tế với công nghệ trí tuệ nhân tạo (Innovating Medical Technology with Artificial Intelligence)

Đổi mới y tế với công nghệ trí tuệ nhân tạo

Giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh (Smart Healthcare)

Giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh

Xét nghiệm DNA (DNA Sequencing)

DNA sequencing

Ứng dụng Robot y tế trong điều trị cho bệnh nhân (Medical Robots)

Ứng dụng Robot y tế trong điều trị cho bệnh nhân

Liệu pháp tế bào là gì? (Cell Therapy)

Liệu pháp tế bào là gì? Liệu pháp tế bào bao gồm các quá trình lâm sàng liên tục phát triển vẫn đang được nghiên cứu và khám phá như một phương tiện để thay thế hoặc sửa chữa các tế bào, mô hoặc cơ...

Công nghệ xe đẩy y tế (Medical Cart Technology)

Medical cart là xe đẩy di động được thiết kế để tối ưu hóa dịch vụ điểm chăm sóc (Point-of-Care) và chăm sóc bệnh nhân. With the complicated nature of patient care, healthcare providers are challenged to deliver the best care in the most effective...

Giải pháp y tế thông minh (Intelligent Medical Solutions)

Giải pháp y tế thông minh Axiomtek has years of experience in developing medical computing solutions and has ambition to fulfill the growing demands of global medical device market. With customizable features including high performance CPUs, extensive storage capabilities, rich I/O options for expandability, various...

Giải pháp tích hợp máy tính cho các thiết bị y tế chẩn đoán (Computer Solutions for Diagnostic Medical Devices)

Giải pháp tích hợp máy tính cho các thiết bị y tế chẩn đoán (Computer Solutions for Diagnostic Medical Devices)

Ứng dụng máy bay không người lái trong y tế (Medical Drones Push Innovation in the Health Industry)

Ứng dụng máy bay không người lái trong ngành y tế